مخازن ذخیره (Storage Tank)

جهت ذخیره سازی و نگهداری انواع سیالات، مشتقات نفتی، میعانات نفتی، میعانات گازی، یکسان سازی محصولات و … از این گونه مخازن استفاده می‌شود.
گروه صنعتی بهساز هیچ گونه محدودیتی جهت طراحی و ساخت انواع مخازن ذخیره رو باز، سر بسته، سقف ثابت و سقف شناور را طبق استاندارهایی نظیر API650، AP3620 و … نداشته و با توجه به پروژه‌های متعدد در این زمینه که در سایت‌های پالاشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها انجام می‌شود تجربه‌ای کارآمد را کسب نموده.

home